Tham quan thực tế công ty Cổ phần in Công Đoàn Việt Nam

Ngày đăng: 28/04/2017 17:48:0

Ngày 25 tháng 04 năm 2017, Trưởng khoa, PGS.TS Vũ Thị Mai cùng các giáo viên  của Khoa dẫn đoàn sinh viên gồm hai lớp Quản trị nhân lực 56 tham quan thực tế  tại công ty cổ phần in Công đoàn Việt Nam - Khu công nghiệp Nam Thăng Long,  xã Liên Mạc, huyện  Từ Liêm, Hà Nội.

Mục đích chuyến đi nhằm nâng cao kiến thức thực tế của sinh viên chuyên ngành, đồng thời để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giảng viên và kiến thức chuyên ngành môn học Tổ chức và Định mức lao động.

 Tại công ty, đoàn đã được Ban lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi tham quan thực tế quy trình in ấn  sản xuất tại nhà máy; Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất in ấn tại phân xưởng; Thu thập thông tin về công tác tổ chức định mức tại cơ sở.

Buổi thamquan đã mang lại rất nhiều thông tin bổ ích cho cả giảng viên và sinh viên của khoa.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi thăm quan.