Trả điểm tốt nghiệp đợt 1-2017

Ngày đăng: 16/05/2017 17:30:11

Thời gian: Từ ngày 16/5/2017
 
Địa điểm: phòng 114- nhà 6b. Cử nhân tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 gặp trợ lý khoa để nhận bảng điểm.