Thông báo về buổi triển khai kế hoạch thực tập cho sinh viên đi thực tập kỳ 2 năm học 2015-2016.

Ngày đăng: 05/01/2016 13:19:46

Thời gian: 8h00 thứ 4,  ngày 13 tháng 1 năm 2016.

Địa điểm: Phòng C101 - Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Ghi chú: sinh viên không tham gia buổi triển khai của Khoa không được tham gia kỳ thực tập.