Thông báo về trả bảng điểm tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế lao động đợt 3 năm 2015

Ngày đăng: 23/12/2015 9:18:38

 

Mời các em sinh viên  chuyên ngành Kinh tế lao động  tốt nghiệp đợt 3 năm2015 gặp trợ lý quản lý lớp để nhận bảng điểm tốt nghiêp ( lưu ý:  nhận hộ phải có giấy ủy quyền)