Thông báo trả bảng tốt nghiệp đợt 2 (Bổ sung)- năm 2015

Ngày đăng: 14/09/2015 10:18:48

Mời các em sinh viên của Khoa  tốt nghiệp đợt 2(BSung)-2015 gặp trợ lý quản lý lớp để ký nhận bảng điểm tốt nghiêp ( lưu ý:  nhận hộ phải có giấy ủy quyền)