TRẢ BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP ĐỢT 2- 2015

Ngày đăng: 13/08/2015 15:56:48

 Mời các em sinh viên của Khoa  tốt nghiệp đợt 2-2015 gặp trợ lý quản lý lớp để ký nhận bảng điểm tốt nghiêp ( lưu ý:  nhận hộ phải có giấy ủy quyền)