Thông báo Danh sách sinh viên thực tập đợt 1/2014 theo giảng viên hướng dẫn

Ngày đăng: 20/08/2014 17:14:55

 

Danh sách xem tại đây.

Sinh viên lưu ý:   - Gặp trợ lý quản lý lớp lấy giấy giới thiệu

                               - Chủ động theo nhóm liên hệ giảng viên hướng dẫn