Thông báo về trả bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 2-2014

Ngày đăng: 08/08/2014 15:23:11

Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 vào giờ hành chính

Địa điểm: VPK gặp cô Thúy