Thông báo về lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2014

Ngày đăng: 07/07/2014 9:18:22

_ Thời gian: 13h00 ngày 28/7/2014 (Thứ 2)

_ Địa điểm : Nhà văn hoá trường ĐHKTQD

_ Thành phần:   - 113 sinh viên đã tốt nghiệp  thuộc 02 chuyên ngành của Khoa theo quyết định số: 655 /QĐ- ĐHKTQD ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng ( Nhận bằng)

                             - Các sinh viên K52  chưa tốt nghiệp ( Chụp ảnh lưu niệm- vì mỗi năm chỉ tổ chức trao bằng một lần).