LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 37 NĂM 2017 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Ngày đăng: 11/09/2017 10:55:47

olanzapin zyprexa

olanzapin 7 5 mg olanzapin behandling olanzapin johanniskraut
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 37 NĂM 2017
(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 11/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 12/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 13/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 14/9/2017

9h30

Họp  chuẩn bị cho buổi trao học bổng khuyến học của Khoa

Toàn thể CB-GV của Khoa không bận giờ giảng

PGS.TS Vũ Thị Mai

P 116.N6B

 

Thứ Sáu 15/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 16/9/2017

08h30

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, cán bộ phụ trách KHSV đơn vị có quản lý sinh viên, CLB Sinh viên NCKH, các SV, GV hướng dẫn công trình NCKHSV đạt giải thưởng SV NCKH cấp Trường năm 2017, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.TH, P.TC-KT, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng  Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 17/9/2017