LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 36 NĂM 2017 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Ngày đăng: 05/09/2017 14:28:14

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 36 NĂM 2017
(Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 04/9/2017

Nghỉ theo Thông báo số 1293/TB-ĐHKTQD ngày 30 tháng 8 năm 2017

Thứ Ba 05/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 06/9/2017

08h30

Lễ khai giảng hệ đại học chính quy năm 2017.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội SV, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, đại diện lãnh đạo các bộ môn, trợ lý Khoa, Viện, Trung tâm đào tạo và các tân sinh viên.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Năm 07/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 08/9/2017

08h30

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; Lãnh đạo các tổ chức Chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Hội SV); Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường (không phải là đảng viên).

Bí thư  Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Hội trường A

 VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung 

Thứ Bảy 09/9/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 10/9/2017