LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 35 NĂM 2017 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Ngày đăng: 28/08/2017 8:12:28

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 35 NĂM 2017
(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 28/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 29/8/2017

9h00

Họp khoa lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý trường ĐHKTQD”

Toàn thể CB-GV của Khoa không bận giờ giảng

PGS.TS Vũ Thị Mai

P116N6b

 

Thứ Tư 30/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 31/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 01/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 02/9/2017

Nghĩ Lễ Quốc khánh

Chủ nhật 03/9/2017