LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 34 NĂM 2017 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Ngày đăng: 21/08/2017 11:31:38

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 34 NĂM 2017
(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/8/2017

08h00

Giới thiệu và tổ chức xếp chuyên ngành cho sinh viên khóa 59.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xếp chuyên ngành khóa 59 (được phân công) theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện (được mời theo Công văn số 1114/ĐHKTQD-QLĐT ngày 09/8/2017).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Bộ môn DSPT họp bộ môn

Thành viên của bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Nam Phương

P 116n6B

 

15h00

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng.

Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.TH chuẩn bị tài liệu

 

18h00

Giới thiệu thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao Khóa 59.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng),  cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.NHTC, V.KTKT, V.TM&KTQT, K.Đầu tư, K.QTKD, K.Marketing, K.KH&PT, K.KT&QLNNL, TT.ĐTTTCLC & POHE và các quý phụ huynh, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A

TT.ĐTTTCLC& POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/8/2017

08h00

Giới thiệu và tổ chức xếp chuyên ngành cho sinh viên khóa 59.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xếp chuyên ngành khóa 59 (được phân công) theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện (được mời theo Công văn số 1114/ĐHKTQD-QLĐT ngày 09/8/2017).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 202 Nhà 12

P.QLĐT,V.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Cán bộ Chủ chốt bỏ phiếu giới thiệu nguồn Quy hoạch cấp ủy viên, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Đảng ủy Trường; Bí thư các Đảng bộ bộ phận và bí thư các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường (là đảng viên).

 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

 Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

 VP.Đ-ĐT, thành viên Tổ Công tác theo QĐ số 99 QĐ/ĐUT ngày 18/8/2017  chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn sd web cấp 2

Bảo ; Thúy

 

C202

 

Thứ Tư 23/8/2017

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.

Đ/c Hoa (UVTV ĐU, Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Khâm (Ban TTND), UV Ban chấp hành Công đoàn Trường, Công đoàn Bộ phận, thành viên các Ban Công tác và UB Kiểm tra, Ban chủ nhiệm các CLB trực thuộc Công đoàn Trường.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn sd web cấp 2 –C202

Bảo ; Thúy

 

C202

 

Thứ Năm 24/8/2017

10h30

 

 

 

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về Quy chế liên kết đào tạo hệ Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác: Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC) và cán bộ, viên chức K.ĐHTC.

Hiệu trưởng  Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC

chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 26/8/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 27/8/2017