LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 29 NĂM 2017 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)

Ngày đăng: 17/07/2017 9:18:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 29 NĂM 2017
(Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 18/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 19/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 20/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 21/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 22/7/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 23/7/2017

07h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy đợt 2 năm 2017.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên, Mạng lưới cựu sinh viên cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, đại diện lãnh đạo các bộ môn, trợ lý Khoa, Viện, Trung tâm đào tạo; các tân cử nhân và phụ huynh.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

CMai; c.Phương;c.Uyên; T.Bảo; TSon