LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 28 NĂM 2017 (Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

Ngày đăng: 10/07/2017 15:11:55

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 28 NĂM 2017
(Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 11/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 12/7/2017

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo các chuyên ngành áp dụng từ K59.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT trường và Trưởng các Khoa/Viện đào tạo chuyên ngành.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 13/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 14/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 15/7/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 16/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo:

Bảo vệ Luận án:

Ghi chú: