LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 26 NĂM 2017 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)

Ngày đăng: 26/06/2017 8:53:14

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 26 NĂM 2017
(Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/6/2017

14h00

Tập đoàn Him Lam thuyết trình về Quy hoạch tổng thể Trường.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

 Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

 P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 28/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 29/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 30/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 01/7/2017

 

Chủ nhật 02/7/2017