LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 25 NĂM 2017 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Ngày đăng: 19/06/2017 10:26:10

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 25 NĂM 2017
(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 20/6/2017

08h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2017.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 21/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 22/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

Thứ Sáu 23/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 24/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

Chủ nhật 25/6/2017