LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 15 NĂM 2017 (Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)

Ngày đăng: 17/04/2017 10:50:13


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 15 NĂM 2017
(Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 18/4/2017

09h00

Họp chuẩn bị xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 38.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.BĐS&KTTN, K.Bảo hiểm, K.Đầu tư, K.DL&KS, K.KH&PT, K.Kinh tế học, K.KT&QLNNL, K.KHQL, K.LLCT, K.Marketing, K.QTKD, K.Toán KT, K.Tin học KT; V.NHTC, V.KTKT, V.TM&KTQT, V.QTKD, V.ĐTSĐH.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Tầng 4 Nhà 6

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 19/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 20/4/2017

8h00

Hội nghị NCKHSV năm 2017

Mời toàn thể GV không có giờ lên lớp; các nhóm NCKHSV.

PGS.TS Vũ Thị Mai

P116N6B

 

14h00

Họp khoa về hội thảo ngày 27/4; kế hoạch du lịch hè.

CB-GV của Khoa

PGS.TS Vũ Thị Mai

P116N6B

 

Thứ Sáu 21/4/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 22/4/2017

8h00

BMQTNL sinh hoat khoa học

Mời thành viên bộ môn QTNL và các thầy/cô quan tâm

TS. Phạm Thị Bích Ngọc

P116N6B

 

Chủ nhật 23/4/2017