LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 15 NĂM 2017 (Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)

Ngày đăng: 10/04/2017 10:58:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 15 NĂM 2017
(Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/4/2017

15h30

Họp Tiểu ban ngành Kinh tế triển khai rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT) và các thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 86/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/02/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Trưởng, phó khoa; các trưởng bm

15h30

BMQTNL sinh hoạt khoa học

 

TS. Phạm Thị Bích Ngọc

P116N6B

 

Thứ Ba 11/4/2017

09h00

Ban chấp hành Công đoàn trường làm việc CĐ K.KT & QL nguồn nhân lực về công tác kiểm tra toàn diện hoạt động CĐ bộ phận

Đ/c Dung (Phó chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Định, Mai, Hoài, Hoàng Hà BCH CĐ, Nga UVUB KT CĐ và Đại diện lãnh đạo đơn vị,đại diện chi ủy, lãnh đạo Công đoàn đơn vị.

Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hoài Dung

Phòng họp Nhà 9

CĐ đơn vị chuẩn bị tài liệu

9h00

Họp khoa

Mời toàn thể CB-Gv không có giờ lên lớp.

PGS.TS Vũ Thị Mai

P116N6B

 

Thứ Tư 12/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 13/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 14/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 15/4/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 16/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- Phòng Quản lý khoa học thông báo tới các Thầy/Cô nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và quy trình hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ theo đường link thông báo kèm theo.