LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 11 NĂM 2017 (Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017)

Ngày đăng: 13/03/2017 9:35:47

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 11 NĂM 2017
(Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 14/3/2017

9h00

Hop xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 của Khoa

 

PGS.TS Vũ Thị Mai

P116N6b

 

 

Thứ Tư 15/3/2017

09h00

Quán triệt về triển khai công tác Kiểm định chất lượng - Đánh giá ngoài Trường ĐHKTQD.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng các phòng ban chức năng, Trưởng các Khoa/Viện/Trung tâm thuộc trường, Đại diện Hội sinh viên, Hội CCB, Thư viện, và các cán bộ viên chức theo QĐ của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

Thứ Năm 16/3/2017

07h45

Hội thảo khoa học “Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của Chính phủ kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh”.

Các đ/c Đảng uỷ viên, Ban Giám hiệu, thành viện Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cùng Trưởng các đơn vị, Trưởng, phó các bộ môn và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

GV đến Khoa lấy giấy mời.

Thứ Sáu 17/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 18/3/2017

07h30

Khai mạc phiên khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường ĐHKTQD.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn trường, Đoàn TN, Hội CCB, Lãnh đạo TTKĐCLGD-ĐHQGHN, Đoàn chuyên gia ĐGN, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng, Trưởng các Khoa/Viện/Trung tâm trực thuộc trường, Thành viên HĐ Tự đánh giá theo QĐ số 234/QĐ-ĐHKTQD, thành viên Tổ công tác theo QĐ số 59/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/2/2017   của Hiệu trưởng.

Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Phòng họp A Gác 2 Nhà10

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

09h00

Đoàn chuyên gia khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHKTQD (Cả ngày theo lịch trình của đoàn chuyên gia ĐGN, chi tiết tại Phụ lục 3)

TTKĐCLGD-ĐHQGHN, Đoàn chuyên gia ĐGN, Trưởng các đơn vị chức năng phụ trách theo các mảng, các Nhóm phỏng vấn theo Kế hoạch của Đoàn và theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN

Phòng họp A Gác 2 Nhà10

Đoàn chuyên gia ĐGN và TCT chuẩn bị tài liệu

13h00

Tọa đàm đinh hướng nghề nghiệp cho sinh viên (Phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam).

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TH; BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường; BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; các đồng chí có giấy mời; các cán bộ, giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phó Bí thư

Đoàn Thanh niên Nguyễn Nhất Linh

 

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 19/3/2017

07h30

Khai mạc Hội thao Sinh viên toàn trường năm 2017.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, BCH Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường; BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; các đồng chí có giấy mời; các cán bộ, giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phó Bí thư

Đoàn Thanh niên Trần Quý Long

 

Sân Ký túc xá Nhà 3

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h00

Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2017.

Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Ban tư vấn tuyển sinh theo Quyết định số 09/QĐ- ĐHKTQD  ngày 04/01/2017; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường;  khoa/Bộ môn/Viện; Các thầy cô giáo cùng toàn thể phụ huynh và thí sinh quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu