LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 10 NĂM 2017 (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017)

Ngày đăng: 06/03/2017 8:54:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 10 NĂM 2017
(Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 07/3/2017

9h00

Họp khoa về thực tập của SVCQ và gặp mặt chào mừng 8-3( liên hoan 11h00)

Thành viên trong khoa

PGS.TS Vũ Thị Mai

P116N6b

 

Thứ Tư 08/3/2017

08h30

Giao lưu chủ đề "Tình Yêu, Hạnh Phúc, Gia Đình" nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ. Khách mời: Nghệ sỹ Chí Trung, Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và cán bộ, giảng viên, sinh viên không có giờ lên lớp.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

Ban Nữ công chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/3/2017

15h00

Bộ môn Dân số và Phát triển sinh hoạt khoa học

Giảng viên bộ môn và thành viên được mời.

PGS.TS Nguyễn Nam Phương

P116N6b

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 10/3/2017

08h00

 

Vòng sơ khảo cuộc thi  “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch - Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

13h30

 

Vòng sơ khảo cuộc thi  “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 11/3/2017

08h00

 

Vòng sơ khảo cuộc thi  “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

13h30

 

Vòng sơ khảo cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 12/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo của  Ban giám hiệu và  Công đoàn Trường về Quyên góp hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khóa khăn năm học 2016-2017:  Thực hiện công văn số 1904/BGDĐT-CĐGDVN NGÀY 9/3/2007 về kêu gọi tiếp tục cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biêt khó khăn".  BGH và CĐT triển khai kế hoạch "Quyên góp hỗ trợ giáo dục vùngHưởng ứng  sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khóa khăn năm học 2016-2017" như sau:

- Đối tượng huy động  quyên góp: Cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường

_ Hình thức quyên góp: Bằng tiền mặt; mỗi cán bộ, giảng viên ủng hộ tối thiểu số tiền tương đương một ngày lương , tính trên cơ sở tiền lương đóng công đoàn phí.

- Thời gian thực hiện:  đến trước ngày 15/3/2017.

Với truyền thống "tương thân , tương ái", "lá lành đùm lá rách", Ban giám hiệu và Công Đoàn trường kêu gọi các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn truonwgf chủ động, tích cực thực hiện vận động này.