LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 09 NĂM 2017 (Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/3/2017)

Ngày đăng: 27/02/2017 8:17:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 09 NĂM 2017
(Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/3/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 28/02/2017

8h30

Bộ môn KTNNL Sinh hoạt khoa học_ Báo cáo viên về phân tích thị trường lao động

Giảng viên bộ môn KTNNL và Thầy/cô quan tâm

PGS.TS Vũ hoàng Ngân

p116N6B

 

Thứ Tư 01/3/2017

14h00

Họp công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2017.

các đ/c: Triệu, Thủy, Cường, V.Anh, Đức (QLĐT) cùng trợ lý đào tạo các Khoa/Viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT,  P.CTCT&QLSV.

PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng QLĐT.

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10.

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 02/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 03/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 04/3/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 05/3/2017

08h00

 

Ra quân Tháng Thanh niên năm 2017.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành các LCĐ/CĐ, Ban Chủ nhiệm các CLB/Tổ/Đội trực thuộc Đoàn TN, Hội SV và ĐVSV nhà trường.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

Thông báo