LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 08 NĂM 2017 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Ngày đăng: 20/02/2017 8:41:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 08 NĂM 2017
(Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 21/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 22/02/2017

08h30

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng BCH Công đoàn trường và Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà10

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 24/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 25/02/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 26/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo