LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 52 NĂM 2016 (Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)

Ngày đăng: 26/12/2016 8:11:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 52 NĂM 2016
(Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 27/12/2016

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khóa 55 (Khối VI).

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TH, Đoàn TN, V.TM&KTQT, K.KT&QLNNL, K.QTKD và sinh viên Khối 6.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 28/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 29/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 30/12/2016

07h30

Hội nghị Đại biểu Cán bộ CC,VC năm học 2016-2017.

Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐ trường; Ban CH CĐ trường; Ban Thanh tra Nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đoàn TN trường (là viên chức), Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, trưởng ban Nữ công và các đại biểu bầu từ các đơn vị.

Đoàn Chủ tịch

Hội trường A

P.TH, VP.CĐ chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 31/12/2016

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 01/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo