LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 51 NĂM 2016 (Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

Ngày đăng: 20/12/2016 8:51:38

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 51 NĂM 2016
(Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 20/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 21/12/2016

09h00

Tổ chức lễ trao Học bổng của Tập đoàn Viettel năm 2016 .

Ban Giám hiệu, và các đồng chí: Thủy (P.QLĐT), Hải (Đoàn TN), Hà, Nghĩa, Thanh, Hương, Châu (P.CTCT&QLSV), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có sinh viên được nhận HB và các sinh viên được nhận học bổng năm 2016.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 22/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 23/12/2016

14h30

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập , thôi học của Khoa

Cô Mai,Cô Ngọc, Thầy Bảo, cô Hiên, T. Nam, T.Nhân, Cô T.Anh, Cô Thúy, Cô Huệ

PGS.TS Vũ Thị Mai

P116N6B

Trợ lý Khoa chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 24/12/2016

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 25/12/2016