Giới thiệu chung

Ngày đăng: 14/08/2017 14:45:33

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN 
Khoa Kinh tế & Quản lý  nguồn nhân lực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực được thành lập từ năm 1961 với tên gọi là khoa Kinh tế lao động. Năm 1990, Khoa Kinh tế Lao động được đổi tên thành Khoa Kinh tế lao động và Dân Số với 3 chuyên ngành đào tạo (1) Kinh tế lao động (2) Dân số- Kinh Tế (3) Quản trị nhân lực. Từ tháng 9 năm 2007 đến nay Khoa được đổi tên là Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực Nhiệm vụ đào tạo của khoa là đáp ứng nhu cầu của các cơ quan doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương về nguồn nhân lực có chất lượng cao trong quá trình phát triển, giúp họ xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quảTrong gần suốt 50 năm qua, khoa là nơi đào tạo và cung cấp hàng nghìn cán bộ kinh tế và quản lý  nguồn nhân lực trong các lĩnh vực lao động-tiền lương, định mức và tổ chức lao động, quản lý  dân số và xã hội ở các trình độ đại học và trên đại học cho các bộ, ngành, cơ quan doanh nghiệp, là địa chỉ quen thuộc và tin cậy của nhiều ngành, nhiều tổ chức của Trung ương và địa phương.

 

NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Tổng số cán bộ, giảng viên cơ hữu của khoa tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2017 có 28 người, trong đó 25 giảng viên và 3 cán bộ văn phòng. Về học vị, đội ngũ giảng viên có 11 Tiến sỹ, 12 Thạc sỹ (trong số này có 2 người đang chuẩn bị kết thúc chương trình học tập và  bảo vệ luận án Tiến sỹ ở các nước Anh, Úc, ) và 1 cử nhân. Về học hàm có 6 Phó Giáo sư, số còn lại là  giảng viên chính và giảng viên. Khoa là một trong những đơn vị có lực lượng giảng viên được đào tạo cơ bản và mạnh về chuyên môn, giỏi ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga) có nhiều giảng viên có khả năng hướng dẫn nghiên cứu sinh, Cao học và giảng dạy bằng tiếng Anh/Pháp.

 

STT

 Chỉ tiêu

Số lượng

I

Tổng số

28

Trong đó:

II

Phân theo học hàm

 

 

 

 

2

Phó Giáo sư

6

III

Phân theo học vị

 

1

Tiến sỹ và tiến sỹ khoa học

11

2

Thạc sỹ

15

3

Cử nhân

2

4

Khác

-

 

 

CÁC GIÁO TRÌNH CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN

 

STT

Tên giáo trình

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Kinh tế Nguồn nhân lực

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2008

2

Phân tích Lao động xã hội

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

2002

3

Quản trị Nhân lực

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

2004

4

Kinh tế Lao động

Nhà xuất bản Giáo dục

1992

5

Kinh tế Lao động

Nhà xuất bản Giáo dục

1998

6

Hành vi Tổ chức

 

 

7

Dân số và Phát triển

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2001

8

Dân số và Phát triển

Nhà xuất bản Đại học KTQD

2007

9

Xã hội học

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

2002

10

Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Kinh tế và Quản lý doanh nghiệp

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

2004

11

Hướng dẫn học tập môn xã hội học

Nhà xuất bản ĐH KTQD

2008

 

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Với đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu và kiêm nhiệm có trình độ cao, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực có khả năng đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng kiến thức với quy mô lớn có chất lượng cao. 50% giáo viên của Khoa có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Điều này rất thuận lợi trong thực hiện các dự án quốc tế, các chương trình đào tạo liên thông với các trường đại học nước ngoài.

Khoa đã tổ chức hơn 5 khoá bồi dưỡng cấp chứng chỉ với hàng trăm người theo học.

TT

Chuyên ngành đào tạo

Đã tốt nghiệp

Đang đào tạo

1

Cử nhân Kinh tế lao động

5500

296

2

Cử nhân Quản trị nhân lực

2500

821

3

Cao học Kinh tế lao động và Quản trị nhân lực

100

20

4

Nghiên cứu sinh

70

10

5

Cao đẳng

90

-

(Số liệu đến tháng 1 năm 2008)

 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tập thể giáo viên của  khoa đã chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học hàng trăm đề tài cấp Bộ, cấp Thành phố và 5 đề tài cấp Nhà nước. Chất lượng đề tài đã nghiệm thu đều được đánh giá tốt và có khả năng áp dụng vào thực tiễn quản lý nguồn nhân lực. Nhiều giáo trình được xuất bản mới và tái bản phục vụ cho đào tạo sinh viên chuyên ngành và sinh viên khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh của Trường đảm bảo tính khoa học, hiện đại và phù hợp với thực tiễn quản lý Việt Nam. Nhiều bài báo của giảng viên trong khoa được đăng trên các tạp chí trong và ngoài trường, nhiều giảng viên chủ trì hoặc tham gia các đề tài cấp Bộ, cấp Thành phố và cấp Nhà nước. Chất lượng đề tài đều được đánh giá tốt và có khả năng áp dụng vào thực tiễn quản lý nguồn nhân lực. Nhiều giáo trình được xuất bản mới và tái bản phục vụ cho đào tạo sinh viên chuyên ngành và sinh viên khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh của Trường đảm bảo tính khoa học, hiện đại và phù hợp với thực tiễn quản lý Việt Nam. Hàng trăm bài báo được đăng tải trên các tạp chí với chất lượng ngày càng được nâng cao. Để đáp ứng nhu cầu của người học và đòi hỏi của thực tiễn quản lý nguồn nhân lực hàng năm các giảng viên của khoa đã viết và cho in nhiều tài liệu tham khảo và chuyên khảo. Giảng viên trong khoa còn tham gia tư vấn quản lý nguồn nhân lực cho các chương trình, dự án, công ty và tổng công ty như: Xây dựng chương trình phân tích công việc; xây dựng chiến lược quản lý nguồn nhân lực; chính sách quản lý ‎nguồn nhân lực của công ty; Xây dựng hệ thống trả công lao động của doanh nghiệp....Khoa có mối quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học danh tiếng ở Canada, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản...và nhiều cơ quan, Bộ, ngành, địa phương.

Hàng năm tập thể giáo viên và cán bộ Khoa đều được nhà trường khen thưởng tập thể lao động xuất sắc về thành tích giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên. Nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, giảng viên dạy giỏi và bằng khen của Bộ trưởng, của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động. Có thể đơn cử thành tích tiêu biểu của tập thể Khoa như sau:
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào  tạo (1991, 2001); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001, 2007); Khoa liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2000 đến nay.