Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 08/08/2017 15:39:51

Cơ cấu tổ chức của Khoa
Trong nhiệm kỳ hiệu trưởng 2013-2018, cơ cấu tổ chức của khoa như sau:

BAN CHỦ NHIÊM KHOA


1. Trưởng Khoa: PGS.TS.Vũ Thị Mai

Phụ trách chung và các mảng công việc về tổ chức- cán bộ, tài chính, đối ngoại và nghiên cứu khoa học, dào tạo sau đại học.
Email : vuthimai_2007@yahoo.com; ĐT: 0438699922, nội bộ: 36280280, máy lẻ: 5683

2. Phó Trưởng Khoa: PGS.TS.Vũ Hoàng Ngân

Giúp Trưởng khoa về mảng quản lý sinh viên và các công việc khác theo uỷ quyền của Trưởng khoa.
Email: nganvh@neu.edu.vn, nội bộ: 04 36280280, máy lẻ 5975


 

Bộ môn:
Khoa có 04 bộ môn

1. Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực

Trưởng bộ môn: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân
Phó Trưởng bộ môn: ThS Mai Quốc Bảo

2. Bộ môn Quản trị nhân lực

Trưởng bộ môn: TS.Phạm Thị Bích Ngọc
Phó Trưởng bộ môn: TS.Vũ Thị Uyên

3. Bộ môn Dân số và Phát triển

Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Nam Phương
Phó Trưởng bộ môn: TS.Ngô Quỳnh An

4. Bộ môn Tâm lý – Xã hội học

Trưởng bộ môn: ThS. Đặng Hồng Sơn
Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

 

Bộ phận văn phòng Khoa 

Trợ lý Khoa

ThS.Nguyễn Thị Thế Anh

Giúp Ban chủ nhiệm khoa trong quản lý sinh viên  và các hoạt động khác theo yêu cầu của Trưởng khoa.
04-36280280/5684
DĐ: 0989555123

Trợ lý Khoa

ThS.Bùi Thị Thuý

Giúp Ban chủ nhiệm khoa trong quản lý sinh viên  và các hoạt động khác theo yêu cầu của Trưởng khoa.
04-36280280/5685
DĐ: 01275.666.528

Văn Thư Khoa

Trần Thị Oanh

Giúp Ban chủ nhiệm khoa các công việc về văn thư, và các hoạt động khác theo yêu cầu của Trưởng khoa.
04-36280280/5686
DĐ: 0983.734.776