Cán bộ và giảng viên

Ngày đăng: 24/06/2011 14:35:50

NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Tổng số cán bộ, giảng viên cơ hữu của khoa tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2008 có 29 người, trong đó 26 giảng viên và 2 cán bộ văn phòng. Về học vị, đội ngũ giảng viên có 11 Tiến sỹ, 12 Thạc sỹ (trong số này có 3 người đang chuẩn bị kết thúc chương trình học tập và  bảo vệ luận án Tiến sỹ ở các nước Mỹ, Úc, Việt Nam) và 1 cử nhân. Về học hàm có 6 Phó Giáo sư, số còn lại là  giảng viên chính và giảng viên. Khoa là một trong những đơn vị có lực lượng giảng viên được đào tạo cơ bản và mạnh về chuyên môn, giỏi ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga) có nhiều giảng viên có khả năng hướng dẫn nghiên cứu sinh, Cao học và giảng dạy bằng tiếng Anh/Pháp.

 

STT

 Chỉ tiêu

Số lượng

I

Tổng số

30

Trong đó:

II

Phân theo học hàm

 

1

Giáo sư

 

2

Phó Giáo sư

6

III

Phân theo học vị

 

1

Tiến sỹ và tiến sỹ khoa học

11

2

Thạc sỹ

16

3

Cử nhân

1

4

Khác

-